1 timme

Ställ frågan rätt

Som man frågar får man svar!

När en ledare ger ett öppet uppdrag möjliggör det för andra att lösa problem tillsammans. Det tillåter att fler blir en aktiv del i problemlösningen. Förmågan att arbeta med utveckling stärks i verksamheten, så att rätt problem blir lösta och att det blir lösta på ett fiffigt sätt
Du kommer få guidning till att lämna ifrån dig ett öppet formulerat uppdrag till din grupp.

Börja

15 min

Identifiera är 15 min individuellt.

Pröva

30 min

Prova övning individuellt eller med en liten grupp, kanske en ledningsgrupp.

Utveckla

15 min

Utvärdera & utveckla är 10min individuellt.

Träna innovation med fler övningar

Alla övningar