Aktuellt - vad sker med HEJA nu?

JANUARI 2024

HEJA Innovation lever vidare hos Adda  

Sedan projektet bakom HEJA Innovation avslutades 2022 har arbetet med att skapa en förvaltningslösning fortsatt. Nu har vi lyckats förverkliga de tankar som väcktes redan under arbetets första år. HEJA Innovation tas nu över av Adda som är ett bolag inom Sveriges Kommuner och Regioner. Det innebär att HEJA kan fortsätta att utvecklas och göra skillnad för innovationskraften runt om i landet. HEJA ägs nu av en organisation med resurser och uppdrag att stötta kommuners och regioners kompetensutveckling, bland annat inom innovation- och digitaliseringsfrågor.

 

Inga större ändringar i HEJA är planerade till våren 

Heja Innovation är sedan januari 2024 i Addas ägo och det finns inga planer på att ändra något under våren. Det innebär exempelvis att dina eventuella länkar till webbsidan fortsatt kommer att fungera. På sikt kan det komma att ändras.  

 

Arbetet med att skapa en förvaltningslösning startade tidigt  

Under projektets första år började vi utforska möjliga och lämpliga förvaltningslösningar, tillsammans med målgruppen och intressenter. Vi fann en stor samsyn och behoven beskrev en nationell aktör med möjlighet att ta vidare Vinnovas finansiella satsning på projektet. Därför började vi samtala med Sveriges Kommuner och Regioner och Adda, som nu också blir HEJA:s nya förvaltare.   

 

Framtiden för HEJA 

Det är nu upp till Adda att förvalta och fortsätta utveckla HEJA som stöd och verktyg för innovationskraft. Som så mycket annat så behöver även HEJA tid och resurser för att fortsätta vara aktuellt, utvecklas och förfinas. Vi ser fram emot att se hur HEJA kan få nya former och transformeras in i annat stöd som Adda redan erbjuder.  

 

HEJA är fortfarande fritt att använda och ladda ner  

Du kan även fortsatt ladda ned materialet från webbsidan om du vill ha det sparat hos dig. Om materialet i sin befintliga form skulle ändras kommer Adda att meddela det på webben i god tid.  

Vill du bli kontaktad via mejl om det sker uppdateringar eller större förändringar angående HEJA Innovation? Anmäl dig i Addas formulär.

 

Adda erbjuder redan utbildningar och nätverk för innovation 

Adda erbjuder bland annat stöd för innovationsledning och tjänstedesign i nära samarbete med SKR och akademin, genom olika utbildningar samt Nätverket för användardriven innovation. Ta del av utbudet hos Adda.  

 

Tack till alla som har samskapat med oss 

Utan alla dialoger, intervjuer, workshops, tester och event hade HEJA inte funnits. Tack till dig som bidragit i stort och smått. Och stort tack till alla samverkande organisationer och hela projektgruppen. 

 

Har du funderingar? 

Vi har full förståelse för att du får frågor och tankar. Vi har försökt författa denna uppdatering så uttömmande som möjligt. Framtiden innehåller ovissheter som även vi inte känner till 😉 – har du testat övningen Framtid? Säkert är att innovationsarbetet runt om i landet fortsätter med högt engagemang, inte minst i Uppsala kommun och Helsingborg stad. 

Tidigare uppdateringar

Nyheter efter projektavslut.

DECEMBER 2022

Projektet som skapat HEJA avslutas

Just nu färdigställer vi rapporter och redigerad inspelning från eventet i december. Vi kommer att publicera det i januari 2023.
Vi arbetar för att skapa en nationell förvaltningslösning för HEJA. Vi återkommer när vi vet mer om hur det blir.

God jul och gott nytt år, önskar vi i Lärandeprojektet för innovationsledning

JANUARI 2023

Fördjupa dig i HEJA med våra rapporter

Nu delar vi projektets lärdomar och insikter för att inspirera och tipsa dig om HEJA; se projektrapporten och rapporten om följeforskningen.
Vill du lyssna och titta på vår summering? Se inspelning från projektets avslutande event, där exempelvis innovationsforskaren Leif Denti presenterar följeforskningen.

Heja dig 2023!

APRIL 2023

HEJA fortsätter göra nytta

Flera arbetar med HEJA. Bland annat har Uppsala kommuns ledningsgrupp gjort övningen Veckans heja. Men eftersom de träffas en gång i månaden kallar de övningen  Månadens heja. Ett bra exempel på hur övningarna kan anpassas, tänker vi som utvecklat materialet. 
Arbetet med att ordna en nationell förvaltningslösning fortsätter. Men ännu är inget beslutat. 

Allt gott, hälsar vi som skapat HEJA