1 timme och 40 minuter

Inspireras av andra

Vad är innovation i er verksamhet? Hur har andra gjort? Utforska tillsammans.

Vi behöver inte alltid vara uppfinnarjocke själva utan vi kan inspireras av innovativa exempel från andra offentliga verksamheter. Hur gör andra och vad betyder innovation för just er verksamhet?

Börja

30 min

Börja med att välja ett exempel som gruppen kan inspireras av. Individuellt steg.

Pröva

55 min

Pröva att tillsammans i grupp hitta vad innovation är i er verksamhet. Ni behöver inte vara uppfinnarjocke själva, kika på vad andra gör och inspireras.

Utveckla

15 min

Utveckla genom att reflektera individuellt kring gruppens diskussion och blicka framåt.

Vad är innovation?

Titta på filmen med forskaren Leif Denti som förklarar vad innovation är.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar