10 minuter

Gör det som funkar

Synliggör det som fungerar bra!

Ibland känns det som att inget händer, men det är sällan sant. En framgång kan vara något litet eller något stort och att dela framgångar är ett sätt att synliggöra små utvecklingssteg som ni tar i vardagen. De kanske inte alltid syns men de är värdefulla.

Mini-övning

10 min

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar