1 TIMme och 30 minuter

Skapa en användarresa

Dags att prova användarnas skor!

I övningen kommer du och din grupp att utgå från era användares behov, skapa en översikt av deras upplevelse och visualisera den i en användarresa.

Börja

15 min

Förbered för att tillsammans med andra skapa en användarresa, utifrån det ni tror er veta just nu. Individuellt arbete.

Pröva

1 tim

Skapa en användarresa tillsammans i gruppen.

Utveckla

15 min

Reflektera individuellt kring verktyget användarresa och ert lärande.

TIPS

Börja arbeta användardrivet med dessa övningar

Vad är en användarresa?

Kolla på filmen där Jonas Gumbel introducerar användarresan. Filmen är en del av övningen Användarresa, och finns i Powerpointen.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar