1 timme och 5 minuter

Införa

Nu blir lösningen verklighet!

En ny lösning behöver implementeras i samklang med verksamheten den skall skapa nytta i. I denna övning planerar ni för hur effekterna av lösningen kan mätas och följas upp – och inför den!

Börja

55 min

Börja med att tillsammans med gruppen skapa planer för effektmätning, kommunikation och samverkan.

Pröva

Enligt tidsplan

Pröva att tillsammans i gruppen införa och genomföra lösningen enligt er planering.

Utveckla

10 min

Utvecklas individuellt genom att reflektera över vad du har uppskattat med övningen, om något som saknas och vad ser du fram emot i det fortsätta genomförandet.

Träna innovation med fler övningar

Gör övningar