LED ETT INITIATIV-pass 4

Förverkliga lösningen

Ett träningspass för ledaren och medarbetarna med en idé som har visats vara populär och efterfrågad av användarna under tidigare testning.

Under denna fas är ditt arbete som ledaren både utmanande och spännande. Det är dags att se till att testandet växlar upp. Prototypen utvecklas med riktiga funktioner och effekterna analyseras skarpt för potentiellt värdeskapande och möjliga risker. Ni kommer att fatta ett beslut på om och hur en ny lösning kan införas för att bli en fortsatt del av din verksamhet. Och till sist självklart införa den!

Passets mål

  • Växla upp er testning genom att testa riktiga beståndsdelar av en lösning.
  • Analysera effekter och faktorer som påverkar genomförandet av en lösning.
  • Planera för att införa en lösning i verksamheten och hur redan identifierade effekter av lösningen kan mätas och följas upp.

Tid ledare

Övningar
  • 4 timmar och 35 minuter
Avstämningar
  • 20-30 min/vecka vid behov


Tid medarbetare

Estimera cirka
  • 2 dagar/vecka under flera veckor
Teamets tidsplan beror på hur komplex prototypen är och om samverkan krävs för vidareutveckling och testning.


Här börjar Förverkliga lösningen

Det är pass fyra i träningsprogrammet "Led ett initiativ".

övning : 1 timme och 25 minuter

Växla upp

Nu är det dags att växla upp!

Ni får i den här övningen förbereda er inför att testa idén på riktigt, men i liten skala. Genom att riktiga beståndsdelar i en lösning testas i liten skala och resultatet av testet sedan analyseras, får ni en grund att fatta beslut om en ny lösning kan bli en del av er verksamhet eller
Ett hjul på en cykel. Gul bakgrund.
85 min
Växla upp

Våga ta steget mot att realisera lösningen!

övning : 2 timmar och 5 minuter

Spana effekter

Vilka effekter ger er lösning?

Den här övningen ger dig och ditt team stöd att analysera vilka faktorer som påverkar genomförandet av er lösning. Ni får en bild över möjliga kortsiktiga kostnader och konsekvenser mot önskade effekter och som ledare får du en prognos och ett underlag för beslut om lösningen bör förverkligas eller inte.
övning : 1 timme och 5 minuter

Införa

Hur kan ni planera införandet av en lösning? Hur kan lösningens effekter mätas och följas upp?

Efter att ha beslutat om att införa en ny lösning är det nu dags att införa den i verksamheten och börja mäta effekterna av den.
I övningen får du och ditt team guidning i att planera införandet av en ny lösning. Ni kommer också att planera hur redan identifierade effekter av lösningen kan mätas och följas upp. På så sätt kan ni se att lösningen ger den förändring som den är tänkt att skapa.
En abstrakt form i olika färger på rosa bakgrund
65 min
Införa

Nu blir lösningen verklighet!

Mönster med texten

Woho!

Du och dina medarbetare har nu avslutat träningspasset och än viktigare, drivit ett innovationsinitiativ.
När ni är här, har ni antingen tagit fram en ny lösning baserat på er målgrupps behov, en innovation, eller så har ni fångat massor av nya lärdomar om utmaningen och målgruppens behov.
Stort grattis för ert hårda arbete som kommer att skapa ett bättre samhälle och förstärka er organisation!
Kom också ihåg, det är lika viktigt att fira och reflektera över hur arbetsprocessen har varit. Här är två övningar som kan hjälpa er att göra detta: